Aplikuj

Napisz do nas na adres: [email protected], opowiedz o sobie i o swoim dotychczasowym doświadczeniu. CV i list motywacyjny mile widziane. Zastrzegamy możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aplikuj już teraz na [email protected]


Przesłanie dokumentów aplikacyjnych stanowi potwierdzenie, że zapoznałam/em się i akceptuję Klauzulę informacyjną na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych tam zawartych, w celu prowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska) przez Coditive Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, ul. 26 Stycznia 2A/12, e-mail: [email protected] (Administrator Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych (również na inne stanowiska), prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie tj.:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska) przez Coditive Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie
”.

Dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od konkretnej sytuacji, na jednej lub kilku podstawach prawnych wskazanych art. 6 ust 1 pkt. a, b, c, f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: ul. 26 Stycznia 2A/12; 44-196 Knurów lub na adres e-mail: [email protected]

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.